Poprzednia wersja

W dniu 9 sierpnia 2014 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Targoszowie świętowała jubileusz 50 rocznicy powstania jednostki. W uroczystości wziął udział Prezes Honorowy Powiatowego Zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Suchej Beskidzkiej senator Andrzej Pająk, który na ręce naczelnika złożył list gratulacyjny dla wszystkich druhów. Podczas uroczystości druhowie otrzymali sztandar dla swojej jednostki, ponadto działalność OSP w Targoszowie uhonorowana została nadaniem Srebrnego medalu „Za zasługi dla pożarnictwa”.

„Jubileusz 50 – lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej to doniosłe wydarzenie, zwłaszcza dla niewielkiej, lokalnej społeczności, jaką tworzą mieszkańcy sołectwa Targoszów. To święto tych, którzy w swojej działalności zawsze kierowali się najszczytniejszymi ideałami służenia społeczeństwu oraz niesienia pomocy poszkodowanym w czasie pożarów i innych miejscowych zagrożeń, ratując ich życie, zdrowie i mienie. Dzisiejsze święto jest dla Was tym bardziej radosne, że podczas tej uroczystości zostanie poświęcony i przekazany Wam sztandar dla jednostki”


 


Pół wieku to już znaczny okres działalności Waszej jednostki, a osiągnięcia dokonane w trakcie niego są dla Was powodem strażackiej dumy z dobrze spełnionego obowiązku społecznego. Wysoka ocena straży pożarnej pośród wszystkich instytucji i organizacji w kraju ze strony społeczeństwa, które postrzega Was jako autentycznych obrońców, na których zawsze można liczyć w każdej sytuacji, to dowód najwyższego uznania, ale też i zaufania, jakim Was obdarzono. Niech ta w pełni zasłużona opinia towarzyszy Państwu na co dzień.

Otrzymany dziś sztandar jest uhonorowaniem jednostki, docenieniem jej pracy na rzecz lokalnej społeczności, jest również niezaprzeczalnym dowodem Waszej postawy, sumiennej pracy, wysokiej sprawności operacyjnej. Sztandar to wyraz wdzięczności za poświęcenie czasu, umiejętności oraz zaangażowanie w ratowanie życia ludzkiego. Ten niewątpliwy zaszczyt i wyróżnienie niech będzie dla Was motorem do dalszej służby, pełnej niebezpieczeństw. Życzę by siły, strażacki zapał i wstawiennictwo św. Floriana nigdy Was nie opuszczały.”