Poprzednia wersja

W niedzielę 7 lipca 2013r. druhowie ochotnicy z Jastrzębi w gminie Lanckorona świętowali 45-lecie powstania swojej jednostki. Z tej okazji do sołectwa przybyło wielu gości, w tym przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, służb, inspekcji i straży oraz całego środowiska pożarniczego z terenu powiatu wadowickiego. W tym szczególnym dniu nie zabrakło licznych życzeń i gratulacji, odznaczeń i przemówień, a następnie odbył się festyn strażacki. O strażakach z Jastrzębi nie zapomniał senator Andrzej Pająk, który przekazał im senatorski list okolicznościowy, w którym pisał:

Jubileusz 45 – lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej to doniosłe wydarzenie, zwłaszcza dla małej, lokalnej społeczności, jaką tworzą mieszkańcy sołectwa Jastrzębia. To święto tych, którzy w swojej działalności zawsze kierowali się najszczytniejszymi ideałami służenia społeczeństwu oraz niesienia pomocy poszkodowanym w czasie pożarów i innych miejscowych zagrożeń, ratując ich życie, zdrowie i mienie.

Radość z przeżywania tego jubileuszu będzie w przypadku Waszej jednostki potęgowana poświęceniem nowego samochodu pożarniczego, co i dla mnie stanowi powód do zadowolenia i dumy z miejscowej jednostki. Z drugiej strony nie mogę osobiście uczestniczyć w Waszym święcie, ponieważ wcześniej zaplanowane obowiązki zawodowe uniemożliwiają mi bezpośrednie przeżywanie tej radości z Wami.


45 lat to już znaczny okres działalności Waszej jednostki, a osiągnięcia dokonane w trakcie niego są dla Was powodem strażackiej dumy z dobrze spełnionego obowiązku społecznego. Wysoka ocena straży pożarnej pośród wszystkich instytucji i organizacji w kraju ze strony społeczeństwa, które postrzega Was jako autentycznych obrońców, na których zawsze można liczyć w każdej sytuacji, to dowód najwyższego uznania, ale też i zaufania, jakim Was obdarzono. Niech ta w pełni zasłużona opinia towarzyszy Państwu na co dzień.

Gratuluję Druhom dostojnego jubileuszu oraz wszystkim uhonorowanym odznaczeniami i wyróżnieniami. Proszę przyjąć podziękowania za wielkie oddanie, wspaniałą działalność społeczną, za udane akcje ratownicze, za odwagę, męstwo i poświęcenie. Życzę Państwu zdrowia, wszelkiej pomyślności w służbie i życiu osobistym, szczęśliwych powrotów do strażnicy oraz opieki i błogosławieństwa patrona strażaków św. Floriana.

Z wyrazami szacunku

Andrzej Pająk

Senator Rzeczypospolitej Polskiej