Poprzednia wersja

W dniach od 30 września do 2 października 2022r. zorganizowana została tegoroczna odsłona Babiogórskiej Jesieni. Myślą przewodnią festiwalu było ukazanie kultury ludowej regionu Babiej Góry na styku kultur przez pryzmat gwary, historii, wpływu położenia geograficznego, granicy i natury oraz etnograficznej wielokulturowej przeszłości regionu. Trzydniowe podbabiogórskie święto rozpoczęło się od konferencji naukowej otwierającej nowy obszar rozważań oscylujący wokół pojęcia styku kultur, w centrum których znajduje się Babia Góra. W tym samym dniu otwarto także wernisaż pokonkursowej wystawy rzeźbiarskiej „Pasterstwo – między sacrum a profanum” w ramach trzeciego Biennale im. Antoniego Mazura. Sobota i niedziela przepełnione były muzyką folklorystyczną i folkową, tańcem, pokazami oraz animacjami związanymi z kulturą ludową Górali Babiogórskich. Nie zabrakło także widowiska Redyku i podziału owiec, po którym nastąpiło oficjalne otwarcie imprezy z obowiązkowym odśpiewaniem hymnu Górali Babiogórskich. Podczas otwarcia Senator Andrzej Pająk podziękował organizatorom i wszystkim zgromadzonym za przywiązanie do tradycji i pamięć o przeszłości, jak również życzył udanej zabawy i licznych wrażeń.