Poprzednia wersja

W sobotę 7 września 2013 r. społeczność Przytkowic obchodziła jubileusz 170-lecia szkolnictwa, który został połączony z ceremonią nadania miejscowemu gimnazjum imienia Agaty Mróz-Olszewskiej i gminną inauguracją nowego roku szkolnego.

Wśród przybyłych gości był senator RP Andrzej Pająk, a także burmistrz miasta Kalwaria Zebrzydowska Zbigniew Stradomski, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Wadowicach Elżbieta Kowalczyk, przewodniczący rady miejskiej Tadeusz Wilk, radni, dyrektorzy szkół, poczty sztandarowe ze szkół gminy Kalwaria Zebrzydowska, mieszkańcy Przytkowic oraz cała społeczność szkolna.

Uroczystości poprzedziła uroczysta Msza Święta, podczas której poświęcono sztandar szkoły. Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości udali się do budynku szkoły, gdzie dyrektor szkoły powitał zebranych, następnie goście otrzymali książkę poświęconą szkole w Przytkowicach wydaną z okazji jubileuszu. Po okolicznościowych przemówieniach odbyła się akademia poświęcona nowej patronce Gimnazjum Agacie Mróz-Olszewskiej. Na zakończenie uczestnicy obejrzeli filmy nakręcone przez uczniów Gimnazjum przedstawiające szkołę dzisiaj. Następnie wszyscy zaproszeni goście przeszli do lekcyjnej części szkoły, gdzie mogli obejrzeć gabloty z historycznymi pamiątkami i dokumentami sięgającymi dawnych lat istnienia szkoły, prace uczniów, nauczycieli oraz zdjęcia przedstawiające historię placówki.

Popołudniową porą senator Pająk odwiedził natomiast druhów z OSP w Półwsi w gminie Ryczów. Dzień ten był dla nich szczególny z uwagi na uroczystą Mszę Świętą, podczas której został nadany i poświęcony sztandar dla niedawno reaktywowanej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Półwsi.