Poprzednia wersja

W dniu 11 marca 2015 r. w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej odbyło się nadanie sztandaru podczas obchodów 120 –lecia Szkoły Podstawowej w Zawoi Wilcznej. W szkolnym święcie udział wziął senator Andrzej Pająk, który w swoim wystąpieniu pogratulował dostojnego jubileuszu i złożył całej społeczności szkolnej serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności na kolejne lata, podkreślił także, że szkoła jest kolebką społeczeństwa, to co z niej wyniesiemy, daje nam możliwość prawidłowego rozwoju i realizacji własnych pragnień opartych na wartościach. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele w Zawoi Górnej, a następnie uczestnicy zebrali się w budynku szkoły. Po okolicznościowych wystąpieniach nastąpiło przekazanie sztandaru, a następnie występy artystyczne i prezentacja wystaw poświęconych dorobkowi i historii szkoły.