Poprzednia wersja

W niedzielę 22 marca 2015 r. w sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy miało miejsce uroczyste spotkanie przedświąteczne pod nazwą Tradycja Stołu Wielkanocnego „Lokalne Tradycje Kulinarne”, którego organizatorami byli Wójt Gminy Brzeźnica, Stowarzyszenie „Nowoczesna Gospodyni” oraz Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy. Wśród gości nie zabrakło senatora Andrzeja Pająka z małżonką, jak również przedstawicieli samorządów różnego szczebla, duchowieństwa, kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń i organizacji. Senator w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie takich inicjatyw oraz złożył serdeczne życzenia wszystkim zgromadzonym. Następnie na scenie zaprezentował się zespół „Czerwone Korale” złożony z członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Brzeźnica, który zaprezentował pieśni wielkopostne. Po muzycznej prezentacji na scenie pojawił się ks. kanonik Adam Lenart, który przeczytał fragment ewangelii i po krótkiej modlitwie pobłogosławił przygotowane potrawy.