Poprzednia wersja

We wtorek 26 kwietnia 2016 r. uczniowie, nauczyciele i cała społeczność szkolna świętowali wraz z zaproszonymi gośćmi 100-lecie Szkoły Podstawowej nr 2 w Budzowie. Wśród zaproszonych nie zabrakło senatora Andrzeja Pająka, który w swoim przemówieniu pogratulował zgromadzonym tak dostojnego jubileuszu i życzył kolejnego wieku szczytnej działalności. Historię szkoły zaprezentowali uczniowie podczas uroczystego apelu.