Poprzednia wersja

W piątek 18 grudnia 2015 r. kontynuując cykl spotkań na ziemi wadowickiej, senator Andrzej Pająk spotkał się z profesorem Andrzejem Nowakowskim. Tematem szerokiej i długiej dyskusji była bieżąca kondycja Wadowic i okolic, ocena dokonań obecnych i byłych władz miasta oraz refleksja nad właściwymi rozwiązaniami dla papieskiego miasta. Andrzej Nowakowski to rodowity wadowiczanin, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Rzeszowskiego. Był przewodniczącym wadowickiej „Solidarności” w 1981 roku, jednym z inicjatorów odbudowy Pomnika 12 p.p., urządzenia Domu Papieża oraz reaktywowania „Sokoła” w Wadowicach. Działacz KIK w Wadowicach w latach 1984-1998 i „Sokoła” w latach 1996-2004.