Poprzednia wersja

W poniedziałek 7 marca 2016 r. w Zawoi odbyła się sesja Rady Gminy. W obradach udział wziął senator Andrzej Pająk, a także posłowie Jarosław Szlachetka i Marek Polak. Podczas sesji rozmawiano o problemach z jakimi zmagają się samorządy lokalne i mieszkańcy małych gmin, poruszono między innymi problem finansowania oświaty, dużo uwagi poświęcono również szeroko pojętej ekologii. W tej części spotkania omawiano uwarunkowania na terenach objętych ochroną – Natura 2000 i Babiogórski Park Narodowy, ale także krytykowano przepisy dotyczące wycinki drzew na gruntach rolnych oraz zapisy prawa łowieckiego.