Poprzednia wersja

W niedzielę 18 grudnia 2016 r. senator Andrzej Pająk wziął udział w jubileuszu stulecia powstania chóru męskiego „Żaby” w Chrzanowie. Z tej okazji przekazał na ręce prezesa chóru list okolicznościowy skierowany do całej społeczności chóru.

„Gdzie słyszysz śpiew, tam wstąp

Tam ludzie dobre serca mają

Bo ludzie źli, ach, wierzaj mi,

Ci nigdy nie śpiewają”

J.W. Goethe

Słowa niemieckiego poety Johanna Wolfganga Goethe doskonale pasują dzisiaj do członków chrzanowskiego Chóru Męskiego „Żaby”, artystów, którzy tak pięknie śpiewają i to już od stu lat. Gdzie usłyszysz piękny śpiew tam się zatrzymaj, tam ludzie dobre serca mają, bo tylko ludzie dobrzy mogą takie piękno dać innym. Gdzie Wasz początek, Wasze narodziny? Przychodzicie na świat w 1916 roku, kiedy Polski nie ma na mapie Europy, a polska kultura jest zniszczona przez lata zaborów, gdy likwidowane były wszelkie objawy patriotyzmu. Tymczasem Wasz chór od początku istnienia brał czynny udział w życiu kulturalnym regionu, uczestniczył również w akcji plebiscytowej na Górnym Śląsku, w ramach której, w 1921 roku dał uroczysty koncert w Pszczynie z okazji powitania wkraczających wojsk polskich.

Dlatego w pierwszej kolejności pragnę oddać hołd tym, którzy ten chór założyli, tym którzy wtedy śpiewali. W tych trudnych czasach jego członkowie podnosili ludzi na duchu, poprzez śpiew wlewali w serca nadzieję i pobudzali do patriotycznego czynu. Dziękuję i wyrażam uznanie oraz szacunek dla całych zastępów śpiewaków, którzy przez ten stuletni okres czynili to, co pierwsi członkowie chóru. Dawali słuchaczom wzniosłe przeżycia, śpiew, który nie degraduje, ale przenosi człowieka na niebiańskie polany i dodaje siły do zmagania się z życiem, uszlachetnia i pobudza człowieka swoim pięknem do czynienia dobra.


Niech ten jubileusz będzie czasem podziękowania dla Was za tą działalność, tak w rodzinnym Chrzanowie, jak i poza jego granicami. Kto by potrafił zliczyć ile wydarzeń religijnych, świąt państwowych i ważnych wydarzeń rocznicowych uświetniliście swoją obecnością nadając im odpowiedni splendor.

„Piękno jest po to, by zachwycało do pracy,

A praca po to, by się zmartwychwstało”.

C.K. Norwid

Dziękuję z całego serca, że tą dewizę Cypriana Kamila Norwida realizowaliście przez sto lat. Wyrażając Wam szacunek i należną atencję, proszę o następny wiek tej szczególnej posługi wobec społeczeństwa i Polski, bo Wasz śpiew jest wyrazem naszej tożsamości oraz polskości. Niech nigdy nie zabraknie Wam sił i zapału do przekazywania tych życiodajnych treści i odżywczego pokarmu społeczeństwu i każdemu człowiekowi.