Poprzednia wersja

W dniu 3 listopada 2017 r. w Jabłonce samorządy Gmin Bystra-Sidzina, Czarny Dunajec, Jabłonka, Jordanów, Maków Podhalański, Raba Wyżna, Spytkowice i Zawoja zorganizowały forum w sprawie sprzeciwu wobec planów utworzenia parków krajobrazowych na terenie gmin. W spotkaniu wziął udział senator Andrzej Pająk. W burzliwej dyskusji dominowały głosy sprzeciwu, kwestionujące założenia utworzenia parków krajobrazowych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego. W wypowiedziach postulowano o dokonanie zmian w projekcie w/w Planu z uwzględnieniem zastrzeżeń wskazanych w wystąpieniach. Na zakończenie wszyscy wójtowie, organizatorzy forum, podpisali rezolucję Samorządowców i Mieszkańców Gmin: Bystra-Sidzina, Czarny Dunajec, Jabłonka, Jordanów, Maków Podhalański, Raba Wyżna, Spytkowice i Zawoja wyrażającą sprzeciw w sprawie projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego.